KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Kalifikacje zawodowe – to połączenie wiedzy i umiejętności konieczne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Dokumentuje się za pomocą świadectw, dyplomów i zaświadczeń.

Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalności wyróżnia cztery poziomy kwalifikacji:

  • poziom I – uzyskiwany w szkole podstawowej

  • poziom II – uzyskiwany w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym lub zasadniczej szkole zawodowej

  • poziom III – uzyskiwany w szkole policealnej i technikum

  • poziom IV – uzyskiwany na studiach wyższych, podyplomowych lub doktoranckich

Kwalifikacje zawodowe można zdobywać także na wszelkiego rodzaju kursach i poprzez praktykę.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x