LBO – Leveraged buyout

LBO – Leveraged buyout – to nabycie ze wspomaganiem finansowym. Nazwę stosuje się na nabycie jednostki, kiedy dług jest podstawowym źródłem finansowania transakcji.

Innymi terminami określającymi takie działanie są: nabycie lawerowane, wykup wspomagany.

Leveraged buyout ma miejsce wówczas, gdy inwestorzy oraz menedżerowie przejmują kontrolę nad istniejącą spółką. Tworzą oni spółkę specjalnego przeznaczenia (SSP) i zdobywają spółkę-cel.

Proces przejęcia dzieli się na trzy etapy:

1. Wykupienie kontrolnego pakietu akcji spółki przez zespół menedżerski (obecny tudzież przyszły) we współpracy z inwestorem.

2. Spłata zadłużenia spółki i jej restrukturyzacja.

3. Sprzedaż spółki po kilku latach z zyskiem.

Powodami przejęcia spółki przez kadrę menedżerską są przeważnie: świadomość ukrytej i niedocenionej jeszcze wartości rynkowej przedsięwzięcia, zdobycie kontroli nad spółką, wiara w sukces, chęć wdrożenia własnych projektów, zaangażowanie, świadomość możliwości utraty pracy, uzyskanie prestiżu zawodowego. Właścicielami natomiast kierują: chęć wycofania się z przedsięwzięcia, widok na zwrot z inwestycji, restrukturyzacja spółki czy jej prywatyzacja.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x