LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny – to obok CV najczęściej wymagany przy rekrutacji dokument aplikacyjny.

Argumentujemy w nim, dlaczego chcielibyśmy podjąć pracę na danym stanowisku i podajemy powody świadczące o tym, że to nasza kandydatura jest najbardziej odpowiednia. List musi zawierać nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i podpis. Zawsze kierujemy go do konkretnej osoby lub instytucji. Nie powinien przekraczać 3/4 strony A4.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x