Manager

Manager – jest to osoba, do której obowiązków należy realizacja procesu zarządzania w firmie, a więc planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie.

Managerów można podzielić na trzy grupy:

  • managerowie wysokiego szczebla – prezes, prezydent

  • managerowie średniego szczebla – kierownik działu

  • managerowie niskiego szczebla – tzw. pierwszej linii, np. brygadzista

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x