MARKETING MIX

Marketing mix – jest to kompozycja różnych elementów marketingowych, za pomocą których możemy oddziaływać na odbiorcę naszych produktów lub usług. Najbardziej rozpowszechnioną koncepcją jest zasada 4P składająca się z następujących czynników:

  • produktu – ang. product, czyli wszystko to co oferujemy klientom, aby zaspokoić ich potrzeby

  • ceny – ang. price, charakteryzowaną m.in. za pomocą polityki cenowej, rabatów, upustów i progów rentowności

  • dystrybucji – ang. place, skupiającą się głównie na kanałach dotarcia do klienta

  • promocji – ang. promotion, czyli wszelkie działania mające wpierać sprzedaż produktów, takie jak reklama, public relations czy sponsoring

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x