MBO – MANAGEMENT BUYOUT

Management buyout – oznacza wykupienie przedsiębiorstwa przez jego kadrę kierowniczą. Pracownicy są zainteresowani takim działaniem, gdy ich firma przejmowana jest przez inwestora i istnieje ryzyko utraty stanowisk. MBO odgrywa znaczącą rolę w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x