Mobbing

Mobbing – to prześladowanie pracownika/współpracownika w miejscu pracy. Słowo wywodzi się z ang. mob, co znaczy 'natłok, tłum; napastowanie, obleganie’.

W Polsce, według Kodeksu pracy mobbing to działanie polegające na uporczywym, trwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika/współpracownika. Efektem mobbingu jest utrata pewności siebie, swoich kompetencji, zaniżona samoocena. Celem mobbingu jest ośmieszenie, poniżenie, upodlenie, wyeliminowanie lub odizolowanie pracownika. Osoby dopuszczające się mobbingu to nie tylko pracodawcy, ale również przełożeni oraz współpracownicy.

(art. 94 Kodeksu pracy)

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x