Naming

Naming – czyli nazewnictwo; oznacza dziedzinę marketingu, która polega na tworzeniu nowych nazw firm, produktów i usług. Stanowi ona jeden z etapów brandingu i ma na celu stworzenie lepszej świadomości istnienia marki, a tym samym poprawę sprzedaży.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x