NIP

NIP – jest to Numer Identyfikacji Podatkowej służący identyfikowaniu podatników w Polsce. Składa się on z ciągu dziesięciu cyfr, w którym każda ma przypisane znaczenie. Numer nadaje naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika. Od września 2011 roku osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w celu identyfikacji podatkowej mogą używać numeru PESEL.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x