Oprocentowanie

Oprocentowanie – nazywane inaczej odsetkami – jest to zysk otrzymywany przez wierzyciela, który ma prawo żądać go od dłużnika z racji powierzonego mu do dysponowania kapitału. Oprocentowanie występuje zawsze w przypadku kredytów bankowych. Można wyrazić je metodą prostą lub składaną.