Paragon

Paragon – jest to dokument wydawany klientowi przez sprzedawcę, który potwierdza dokonanie zakupu. Firmy posiadające kasy fiskalne wystawiają paragony fiskalne. Zawierają one informacje dotyczące danych sprzedawcy, ceny i naliczonego podatku VAT. Klient powinien otrzymywać paragon bez upominania się o niego.