Podatek

Podatek – jest to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz związku publicznoprawnego, np. państwa. Pieniądze zebrane w ten sposób przeznaczane są na realizację zadań publicznych. Zgodnie z polskim prawem podatki mają cztery cechy: nieodpłatność, przymusowość, powszechność i bezzwrotność. Podstawowe funkcje podatku to fiskalna, stymulacyjna, informacyjna i regulacyjna.