Proces biznesowy

Proces biznesowy – jest to zaplanowany przebieg czynności, który ma na celu osiągnięcie zamierzonych celów i rezultatów. Taki proces ustalany jest zazwyczaj przez procedurę biznesową lub słowne postanowienia kierownictwa.

Można wyróżnić trzy główne rodzaje procesów biznesowych:

  • procesy zarządzania – formułowanie celów i kontrola przebiegu procesów operacyjnych i pomocniczych, np. zarządzanie przedsiębiorstwem

  • procesy operacyjne – wszelkie działania, które zmierzają do zrealizowania zaplanowanych celów, np. produkcja, marketing, sprzedaż

  • procesy pomocnicze – działania wspierające dwa pozostałe rodzaje procesów, np. rekrutacja, księgowość

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x