Przedstawiciel

Przedstawiciel – reprezentuje inną osobę w wykonywaniu określonych czynności prawnych. Przedstawicielstwo może być oparte na ustawie lub oświadczeniu reprezentowanego, czyli pełnomocnictwie.

Przedstawiciel może reprezentować osobę prawie we wszystkich czynnościach prawnych, chyba że jest to działanie zakazane ustawowo, jak np. w przypadku odwołania lub sporządzania testamentu (art. 944 KC).

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x