Przychód

Przychód – to wpływ środków finansowych przedsiębiorstwa, pozyskany na rzecz sprzedaży towarów lub usług. Określenie często mylone z terminem zysku. Zyskiem nazywamy dodatnią wartość uzyskaną z przychodów pomniejszonych o koszty. Przychód natomiast może być ujemny bądź dodatni.

W dziedzinie ekonomii, najczęściej spotykamy się z podziałem na przychód całkowity, przeciętny i marginalny:

  • Przychód całkowity – suma sprzedanych towarów/usług pomnożona przez ich cenę.
  • Przychód przeciętny – odnosi się do sprzedaży jednej jednostki produktu. W sytuacji zmienności cen, służy do ukazania średniej ceny, otrzymanej ze sprzedaży.
  • Przychód marginalny – jest to przychód uzyskany ze sprzedaży kolejnej jednostki towaru lub usługi, o którą powiększyliśmy naszą produkcję.
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x