Rachunek

Rachunek – jest to dokument zawierający podsumowany spis należności. W naukach ekonomicznych pojęcie to oznacza porównanie koniecznych nakładów jednostki z efektami, które chce ona osiągnąć. Dzięki temu można wybrać działania zapewniające maksymalne korzyści.

Termin rachunek stosuje się także do jednego z elementów sprawozdania finansowego, którego celem jest informowanie o efektywności poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz ogólnego wyniku finansowego.

Rachunek to również nazwa oznaczająca konto bankowe.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x