Referencje zawodowe

Referencje zawodowe – są opinią o pracowniku wystawianą przez przełożonego. Wystawia się je w celu rekomendacji pracownika następnym pracodawcom.

Referencje powinny zawierać informacje takie jak: nazwę zakładu pracy, dane osoby wystawiającą opinię i jej dane kontaktowe, stanowisko zajmowane przez kandydata, jego obowiązki i opisową ocenę wykonywanej pracy.

Mogą mieć one także charakter telefoniczny. Ze względu na trudność sprawdzenia prawdziwości zawartych w nich informacji, uważane są za mało wiarygodne.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x