Reklama

Reklama – jest to informujący przekaz perswazyjny, który ma na celu nakłonić odbiorcę do zakupu określonego produktu lub usługi oraz zwiększyć świadomość marki. Może ona przybierać formę prezentującą rzetelne dane o produkcie lub skupić się na wychwalaniu jego zalet bez merytorycznych podstaw, co często zarzuca się reklamowym przekazom telewizyjnym.

Reklamy tworzy się najczęściej według modelu AIDA, na który składają się:

  • Attention – zwrócenie uwagi odbiorców na produkt

  • Interest – zainteresowanie ich produktem

  • Desire – wzbudzenie chęci posiadania danego produktu u klienta, poprzez pokazanie mu korzyści wynikających z nabycia produktu

  • Action – wywołanie u odbiorcy podjęcia konkretnych działań, czyli dokonania zakupu

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x