Renta

Renta – oznacza świadczenie pieniężne otrzymywane przez osoby, które są niezdolne do wykonywania czynności zawodowych i nie przysługuje im jeszcze prawo do emerytury. Niezdolność do pracy orzeka się na okres 5 lat, chyba że jest to niezdolność trwała. Osoba ubiegająca się o rentę ma wtedy możliwość jej otrzymania na dłuższy czas.

Inne rodzaje renty to:

  • renta szkoleniowa – przyznawana na okres od 6 do 30 miesięcy w momencie, gdy osoba niezdolna do pracy musi się przekwalifikować

  • renta z przyznawana z powodu chorób zawodowych i wypadków przy pracy

  • renta rodzinna – przyznawana dzieciom, małżonkom lub rodzicom osoby zmarłej, która w chwili śmierci otrzymywała rentę lub spełniała warunki konieczne do jej przyznania

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x