Ryzyko

Ryzyko – oznacza wskaźnik stanu lub zdarzenia, który stwarza możliwość poniesienia strat. Jego wysokość jest proporcjonalna do prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji i wysokości szkód.

Ryzyko podejmowanie w biznesie wiąże się zazwyczaj z zainwestowaniem pieniędzy w firmy lub spółki, które mogą nie przynieść inwestorowi zysków lub spowodować, że straci on swoje ulokowane środki.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x