Sektor gospodarki

Sektor gospodarki – jest to ogół działalności gospodarczych wykonywanych przez podmioty oferujące towary lub usługi należące do tej samej kategorii.

Gospodarkę dzieli się na trzy główne sektory:

  • pierwszy – do którego należy leśnictwo, rolnictwo i rybołówstwo

  • drugi – obejmujący swoim zakresem przemysł i budownictwo

  • trzeci – czyli usługi

Czasem wyróżnia się także sektor czwarty, w którego skład wchodzi zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x