Slogan

Slogan – to utarty zwrot, który z racji częstego używania stracił na swoim znaczeniu i stał się formalizmem. Pomimo tego używanie sloganów w reklamie wciąż jest skuteczne. Przyzwyczajają one konsumenta do danego produktu, stwarzając wrażenie popularności.