Sprzedaż

Sprzedaż – jest to umowa cywilna, na podstawie której sprzedawca ma obowiązek przenieść własność rzeczy na kupującego i wydać mu produkt. Kupujący natomiast zobowiązany jest przedmiot odebrać i za niego zapłacić.