Towar

Towar – to pojęcie oznaczające wytwór pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Zaspokaja on ściśle określone potrzeby konsumentów. Zapotrzebowanie na niego zostaje wytworzone poprzez wartość użytkową danego produktu.