Transakcja

Transakcja – jest to czynność, która występuje między kupującym a sprzedającym i zostaje zakończona umową sprzedaży. Wyróżnia się trzy rodzaje transakcji:

  • wiązana – zawiera zobowiązanie kupna lub sprzedaży jeszcze jakiegoś innego produktu niż ten, którego transakcja dotyczy

  • natychmiastowa – strony zobowiązane są do wymiany towarów po ustalonej cenie niezwłocznie od momentu zawarcia umowy

  • terminowa – cena za produkt ustalana jest w momencie podpisania umowy, ale jego dostawa lub odebranie następuje w późniejszym, ustalonym terminie

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x