Trendsetting

Trendsetting – oznacza promowanie mody na konkretne produkty lub marki. Takie działanie prowadzi się zazwyczaj za pośrednictwem trendsetterów, które reklamują towar swoją osobą, a tym samym wywołują w otoczeniu chęć naśladownictwa. Trendsetting dotyczy najczęściej gadżetów, ubioru lub stylu życia.