Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – rodzaj umowy cywilnoprawnej określonej w Kodeksie cywilnym przez artykuły 627-646.

Zobacz: Umowa o dzieło