Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – rodzaj umowy cywilnoprawnej, który uregulowany jest w Kodeksie cywilnym w artykułach 734-751.

Zobacz: Umowa zlecenie