Umowa

Umowa – według prawa cywilnego oznacza porozumienie zawarte między minimum dwoma stronami, które stanowi podstawę ustalenia ich praw i obowiązków.

Ze względu na obowiązki stron wyróżnia się dwa typy umów:

  • jednostronnie zobowiązujące – jedna strona jest zobowiązana, a druga uprawniona. Jest to, np. umowa darowizny
  • dwustronnie zobowiązujące – obie strony posiadają zarówno prawa jak i obowiązki. Jest to, np. umowa pożyczki

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x