Urlop

Urlop – czas wolny przewidziany przepisami prawa. Pracownik nie jest wtedy zobowiązany do pełnienia obowiązków służbowych i wykonywania pracy na rzecz zatrudniającego.

Podstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy i reguluje go art. 152 kodeksu pracy. Według niego każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny czas wolny od obowiązków służbowych.

Innymi typami urlopów są: macierzyński, wychowawczy, okolicznościowy, bezpłatny i udzielany na żądanie pracownika.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x