Urząd Skarbowy

Urząd skarbowy – rodzaj państwowej jednostki budżetowej. Jego główne zadanie to obsługa naczelnika urzędu skarbowego, który stanowi organ administracji niezespolonej działającej na terytorium podległym Ministrowi Finansów. Jest on także organem podatkowym pierwszej instancji.

Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby skarbowej.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x