Waluta

Waluta – to jednostka monetarna danego państwa. Jest to środek rozliczeniowy obowiązujący w określonym państwie. terminu używa się najczęściej w kontekście wymiany międzynarodowej. Każda waluta oznaczona jest standaryzowanym, trzyliterowym kodem ustalonym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Pierwsze dwie litery odnoszą się do państwa, którego mieszkańcy używają danego pieniądza. Trzecia litera to inicjał konkretnej waluty. Np. PLN – PL: Poland, N: new (gdyż przed wprowadzeniem nowego złotego w 1995 roku nazwa brzmiała PLZ – Poland, zł).

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x