Współpraca

Współpraca – zdolność zaliczana do kompetencji emocjonalnych, która polega na umiejętności pracy w zespole w celu osiągnięcia wspólnego założenia. Prowadzi ona do wytworzenia więzi i poczucia przynależności do grupy.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x