Współpraca

Współpraca – zdolność zaliczana do kompetencji emocjonalnych, która polega na umiejętności pracy w zespole w celu osiągnięcia wspólnego założenia. Prowadzi ona do wytworzenia więzi i poczucia przynależności do grupy.