WWW

World Wide Web – multimedialny i hipertekstowy, internetowy system informacji. Został on oparty na dostępnych publicznie standardach IETF i W3C. Jest to usługa internetowa przez wielu błędnie uważana za cały Internet.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x