Wynagrodzenie

Wynagrodzenie – inaczej płaca lub pensja i oznacza zapłatę przysługującą pracownikowi z tytułu wykonywanej na rzecz osoby zatrudniającej pracy. Wypłata może odbywać się w kasie pracodawcy lub być przelewana na konto pracownika.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x