Wynajem

Wynajem – umowa najmu w prawie polskim oznacza porozumienie, na podstawie którego wynajmujący oddaje najemcy do użytkowania przedmiot umowy. Może być ono zawierane na czas określony i nieokreślony oraz dotyczyć nieruchomości lub dóbr ruchomych. Najemca w zamian za możliwość używania przedmiotu zobowiązuje się płacić czynsz.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x