ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – to organizacja, która zbiorowo zarządza prawami autorskimi twórców. Jednym z jej założycieli był Julian Tuwim.

Działalność ZAiKS-u polega głównie na:

  • pobieraniu wynagrodzeń autorskich od użytkowników

  • podziale wynagrodzeń

  • przekazywaniu twórcom należnych im wynagrodzeń

  • udzielanie pozwoleń na eksploatacje utworów w imieniu ich autorów

Stowarzyszenie utworzyło także Agencję Autorską, której zadaniem jest reprezentacja twórców poza granicami Polski.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x