Zaliczka

Zaliczka – według prawa cywilnego jest to świadczenie pieniężne wpłacone na poczet należności wynikającej z danego stosunku prawnego. Inaczej zaliczka to kwota pieniężna zapłacona z góry i pokrywająca część przyszłej należności.

Zaliczka,w przeciwieństwie do zadatku, nie stanowi więc zabezpieczenia wykonania umowy, a tylko część ceny.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x