Zapomoga

Zapomoga – jednorazowa, doraźna i bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana osobom fizycznym, których dotyczy jakieś zdarzenie losowe. Zapomogę wypłacają zakłady pracy oraz organizacje samopomocowe i charytatywne.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x