Zleceniobiorca

Zleceniobiorca – jedna ze stron umowy zlecenia, która na jej podstawie zobowiązuje się do wykonania danej usługi na rzecz zleceniodawcy w określonym czasie i w zamian za wynagrodzenie.