ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – instytucja państwowa o charakterze publicznoprawnym, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zasady jej działania określone są w statucie ZUS oraz ustawie z 13 października 1998 roku dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych.

Najważniejsze zadania ZUS to:

  • dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • realizowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych

  • realizowanie umów międzynarodowych o ubezpieczeniach społecznych

  • kontrolowanie orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy

  • dochodzenie należności pochodzących m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x