Zysk

Zysk – jest to wartość, którą uzyskujemy pomniejszając uzyskany przychód przedsiębiorstwa o koszty, jakie zostały poniesione. Potocznie używa się naprzemiennie pojęcia zysku i przychodu, jednak w dziedzinie ekonomii terminy te mają różne definicje.

Wyróżniamy:

  • Zysk kapitałowy – termin używany, gdy mówimy o wzroście wartości przedsiębiorstwa w wyniku np. wyższego notowania na giełdzie, wzrostu cen posiadanych nieruchomości, sprzętu, maszyn itp.
  • Zysk normalny – określa zysk firmy, gdy ten jest równy zero. Występuje, gdy koszty alternatywne zostają wyrównane przez zysk księgowy. W przypadku poszukiwań rozwiązań alternatywnych, zysk normalny jest najbardziej pożądaną opcją.
  • Zysk księgowy- uzyskany po podliczeniu zysków i strat danego przedsiębiorstwa.

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x