Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, to inicjatywa wspierająca potencjał przedsiębiorczy młodych Polaków. Kierowana jest do studentów, jak i absolwentów, gotowych stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie. Działalność w ramach inkubatorów umożliwia łączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą można nabyć jedynie poprzez samodzielną działalność gospodarczą.

Ogólnopolska sieć inkubatorów akademickich prowadzona jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jej biura zlokalizowane są przy wielu publicznych i niepublicznych uczelniach w Polsce. Każde z nich prowadzi własną działalność marketingową, mającą na celu zachęcanie młodych, ambitnych ludzi do skorzystania z ich oferty.

Wizja lepszej przyszłości

Powstanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości wiąże się z przekonaniem, że w Polsce potrzebna jest nowa jakość wspierania biznesu, opartego na nowych, kreatywnych rozwiązaniach. Współpraca z młodymi ludźmi, mającymi świeże spojrzenie i duży zapał do pracy, ma pomóc w tworzeniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. W ramach programu początkujący przedsiębiorcy realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną. Uczą się i zdobywają doświadczenie, wchodząc tym samym na pierwsze przedsiębiorcze tory.

Najważniejszy pomysł

Dobry pomysł to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Przemyślany plan, poparty środkami finansowymi, może być początkiem udanej działalności gospodarczej. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają młodym ludziom rozwój, poprzez zniwelowanie kosztów wynajmu biura, kosztów księgowych itd. do minimum. Młody przedsiębiorca nie musi mieć więc lokalu, ani dużych środków finansowych, by zacząć realizować swoje pomysły.

Środki wsparcia

Wsparcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości składa się z pakietu innowacyjnych usług, od rozliczenia księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek. Początkujący przedsiębiorcy nie mają obowiązku rejestracji firmy w urzędach, ponieważ osobowość prawną udostępniana jest im przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Możliwość prowadzenia działalności na takich preferencyjnych warunkach trwa 24 miesiące.

Małe ryzyko, duże możliwości

Młodzi ludzie, którzy nigdy nie mieli styczności z biznesem w praktyce, zazwyczaj obawiają się rozpoczynania samodzielnej działalności. Studentów, czy też świeżo upieczonych absolwentów mogą przerażać kwestie finansowe, lokalowe i urzędowe. Korzystając z oferty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, młody przedsiębiorca podejmuje jednak minimalne ryzyko. Środki finansowe, jakie musi zainwestować są stosunkowo nieduże. Ewentualne niepowodzenie nie będzie oznaczać dla niego poważnych ekonomicznych konsekwencji.

Swoją działalność rozpoczyna szybko i łatwo, bez konieczności rejestracji firmy w urzędach, czy opłacania składek ZUS. To bardzo wygodne rozwiązanie, które skłania do realizacji własnych pomysłów i marzeń. Ułatwia start w biznesie oraz budzi w młodych ludziach wiarę, że sukces jest w zasięgu ich ręki.

~MP

Żródła: aip.slask.pl | aipkielce.pl | wikipedia.pl | StudentNews.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x