Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dla świeżo upieczonych maturzystów ciężki orzech do zgryzienia. Co roku młodzi ludzie zadają sobie podobne pytania, związane ze znalezieniem dla siebie najlepszej ścieżki edukacyjnej. Tegoroczne rekrutacje na studia pokazały, że największym zainteresowaniem cieszą się  filologie, nauki ekonomiczne oraz coraz bardziej oblegane kierunki inżynieryjne.

Wybór kierunku studiów to decyzja na całe życie. Powinna być więc dokładnie przemyślana, by dawała w przyszłości poczucie spełniania i satysfakcji zawodowej. Szeroki wachlarz możliwości, jaki oferują uczelnie wyższe, stwarza szanse na znaleznie alternatywy zgodnej z posiadanymi  preferencjami, ale niekoniecznie kompatybilnej z zapotrzebowaniem rynku pracy. Dlatego decyzja o podjęciu konkretnych studiów jest taka trudna i wieloaspektowa.

Matura! A co po niej?

Odnalezienie własnego powołania po maturze, nie należy jednak do rzeczy prostych. Tylko niektórzy młodzi szczęśliwcy wiedzą, czym chcą się zajmować w przyszłym życiu zawodowym.  Pozostała część, dopiero po zdaniu egzaminu dojrzałości, zabiera się za planowanie swej ścieżki edukacyjnej. Na podjęte przez maturzystów decyzje mają wpływ różne czynniki. Mogą to być jego zainteresowania, tradycja rodzinna, wola rodziców, ale bardzo często też zwykły przypadek.

Jedno miejsce- niejeden kandydat

Wybór konkretnego kierunku studiów to dopiero połowa sukcesu. Równie ważna jest racjonalna weryfikacja własnych szans zakwalifikowania się na wymarzoną uczelnię wyższą. Istnieją kierunki, które nie są szczególnie oblegane, są jednak i takie, w przypadku których toczona jest co roku zacięta walka kandydatów o miejsce. Dlatego ważne jest, by przed złożeniem dokumentów na uczelnię, zapoznać się  z progami punktowymi z poprzednich lat i szczerze ocenić własne, procentowe szanse na otrzymanie przepustki na dany kierunek.

Dziennikarze, menedżerowie i filolodzy najpopularniejsi

Według danych ostatnich rekrutacji na uczelniach wyższych, trzema najbardziej obleganymi kierunkami w Polsce jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna (26 kandydatów na 1 miejsce na UW) , międzykierunkowe studia ekonomiczno- menedżerskie (24 chętnych na 1 miejsce na UW) oraz filologia  szwedzka z językiem angielskim, na którą na UAM w Poznaniu, starały się aż 34 osoby.

Inne filologie, bardziej egzotyczne cieszą niewiele mniejszym zainteresowaniem. Bardzo trudno było się dostać także na filologię duńską, japońską, koreańską i chińską. Sporym powodzeniem cieszy się także filologia rosyjska.

Inżynierowie na start

Jeszcze kilka lat temu, politechniki w stosunku do uniwersytetów, nie były zbyt popularne. Obecnie uczelnie techniczne przeżywają prawdziwy rozkwit. Prawdopodobnie jest to związane z trudną sytuacją absolwentów profili humanistycznych na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także program kierunków zamawianych, oferujących najlepszym studentom, atrakcyjne stypendia. Nabory z ostatnich lat potwierdzają rosnący trend zainteresowania uczelniami technicznymi, co korzystnie odbija się na gospodarce, zgłaszającej duże zapotrzebowanie na kadry inżynierskie. W tym roku oblegane było głównie budownictwo, budowa maszyn, a także geodezja i gospodarka przestrzenna.

Białe kaski nie tylko dla mężczyzn

Mężczyźni na politechnikach od zawsze stanowili jej fundament. Ostatnie rekrutacje pokazują jednak, że może to się wkrótce zmienić. Coraz więcej kobiet decyduje się na studia techniczne, oferujące im większe perspektywy zawodowe, niż uniwersytety. Wpływ na ten wzrost zainteresowania ma także program Dziewczyny na politechniki, promujący nauki ścisłe.

Uczelnie techniczne ze szczyptą ekonomii

Politechniki coraz częściej wzbogacają swoje oferty o nowe kierunki studiów, nie mające czysto technicznego charakteru. Należą do nich europeistyka na Politechnice Łódzkiej, bądź Zarządzanie na Politechnice Poznańskiej.

Jedna ze studentek tej drugiej opcji, na pytanie dlaczego nie wybrała ekonomicznej uczelni, stwierdziła, że tytuł inżyniera, który osiągnie na politechnice w jej przekonaniu będzie znaczył więcej niż licencjat uzyskany na uniwersytecie. Połączenie wiedzy ekonomicznej z umiejętnościami technicznymi może okazać się kluczem do sukcesu na wymagającym rynku pracy.

Niezmienne pewniaki

Preferencje kandydatów na studia zmieniają się praktycznie z roku na rok. Istnieją jednak takie kierunki studiów, które każdego roku są wręcz bombardowane przez ogromna liczbę kandydatów.

Do takich rekrutacyjnych pewniaków można zaliczyć takie studia, jak: prawo, zarządzanie czy psychologia. Równie dużą popularnością cieszą się także kierunki medyczne. Na łódzkim Uniwersytecie Medycznym w tym roku o jeden indeks ubiegało się ponad 16 kandydatów, natomiast na studia stomatologiczne, aż 20 osób.

Stosunkowo oblegana jest także weterynaria, na którą przykładowo, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu było 15 osób na jedno miejsce.

Unikalne też dla najlepszych

Nietypowe wybory studiów bardzo często łączą się z wiarą, że będą one przepustką do zdobycia niszowego rynku pracy. Unikalne kierunki kształcą specjalistów w dziedzinach, na które zapotrzebowanie zgłasza rynek pracy. Coraz więcej młodych ludzi wybiera archeologię podwodną , teleinformatykę, ekonofizykę, czy też zupełnie innego rodzaju studiowanie, czyli  hippologię i jeździectwo.

Jak się nie dać bezrobociu?

Rynek pracy jest stale zmieniającą się strukturą, bardzo trudną do przewidzenia w przyszłości. Wcześniejsze prognozy związane wielokrotnie się nie sprawdzały.  Nie wiadomo czy obecnie atrakcyjny kierunek studiów, będzie równie korzystny w przyszłości. Dlatego warto inwestować w uniwersalne kompetencje, takie jak znajomość języków obcych, umiejętność prezentacji i pracy w zespole, zdolność do szybkiego uczenia się, czy  kreatywność.

Już przed studiami należy być świadomym tego, że w dzisiejszych czasach żaden dyplom uczelni wyższej nie jest gwarantem późniejszej pracy. Wiedza zdobyta na uniwersytetach czy politechnikach, to jedynie pierwszy etap drogi zawodowej, inspirujący do dalszych wyzwań.  Dlatego niezależnie czy studiowało się tzw. „przyszłościowy” kierunek, czy też nie, sukces można osiągnąć jedynie poprzez duże zaangażowanie w wykonywane zadania i intensywny rozwój własnych umiejętności.

~MP

Źródła:

natablicy.pl | edulandia.pl | serwisy.gazetaprawna.pl | szkola.wp.pl | sfora.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x