Biurowe badania

Biurowe badania

Zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wynika z tego, że każdy pracownik powinien być poddany wstępnym i okresowym badaniom lekarskim....