BitCoin – pieniądz przyszłości

BitCoin – pieniądz przyszłości

W dobie światowego kryzysu finansowego, rynki same szukają skutecznej recepty na stabilizację wiarygodności kredytowej państw najbardziej dotkniętych recesją. Z niepokojem obserwujemy także kolejne doniesienia o pogłębiających się problemach strefy euro, dużych...