Globalny kryzys rynku pracy

Globalny kryzys rynku pracy

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) sytuacja zatrudnienia na globalnym rynku jest niezwykle niepokojąca. Co ważne – szanse na jej szybką poprawę są bardzo niewielkie. Przedsięwzięte przez duże firmy środki, mające cel głównie oszczędnościowy i...