Prostota na wagę złota

Prostota na wagę złota

Reklamy internetowe wprowadziły prawdziwą rewolucje w promowaniu różnorodnych przedsiębiorstw. W związku z powyższym czy oznacza to całkowity zanik ulotki, plakatu czy banera? Czy możemy mówić o jakiejkolwiek skuteczności reklamy „papierowej”? Ulotka ma znaczenie...