Jak wychować sobie konsumenta?

Jak wychować sobie konsumenta?

W ostatnim piętnastoleciu marketing skierowany do dzieci, jak twierdzi wielu badaczy tematu, został nadmiernie rozwinięty. Każdego roku korporacje wydają ponad 15 mld dolarów po to, aby nakłonić najmłodszych do konsumpcji ich produktów. Mimo że działania te wzbudzają...