Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Wszystkie kwestie dotyczące umowy o dzieło zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym począwszy od art. 627. Jej podstawową cechą jest nastawienie na rezultat. Poprzez nią wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do uregulowania określonej opłaty. Co...